Φωτογραφίες από την προσπάθεια δασοπυρόσβεσης
 

   

 

 

Tsintzina - Home